ฟาร์ม

Last updated: 30 May 2018  |  25733 Views  | 

ฟาร์ม    
ด้วยการจัดการฟาร์มอย่างมีระบบ โดยเน้นหลักความปลอดภัย สวัสดิภาพสัตว์ และ รักษาสิ่งแวดล้อม เป็นสำคัญ ทำให้ฟาร์มทั้ง 3 แห่งของ บริษัท สามพรานฟาร์ม จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม จากกรมปศุสัตว์ คือ เป็นฟาร์มที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
โดยได้ดำเนินการตามวิธีปฏิบัติด้านการจัดการฟาร์ม การจัดการด้านสุขภาพสัตว์ และ การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ได้สุกรที่ถูกสุขลักษณะ และเหมาะสมต่อผู้บริโภค นอกจากนี้ สามพรานฟาร์มทั้ง 3 แห่ง ยังได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มเพื่อการส่งออกอีกด้วย

นอกจากนี้ สามพรานฟาร์ม ยังได้พัฒนารูปแบบการเลี้ยงตามวิถีธรรมชาติ โดยดำเนินตามแนวทางเกษตรอินทรีย์ คือการเลี้ยงสุกรแบบปล่อยทุ่ง งดการใช้สารเคมี และ สารเร่งการเจริญเติบโต  โดยได้ออกแบบพื้นที่ฟาร์มให้เหมาะกับพฤติกรรมตามธรรมชาติของสุกร ประกอบไปด้วย ทุ่งหญ้า บ่อน้ำ และ คอกพักในร่ม เพื่อให้สุกรได้เลือกที่จะกินอยู่อย่างอิสระ ได้แช่น้ำคลายร้อน มีโอกาสได้ออกกำลังกาย เพื่อให้ได้รับสารอาหารตามธรรมชาติ ใยอาหารจากทุ่งหญ้า เพื่อให้สุกรมี สุขภาพที่ดีแข็งแรง
และทนต่อโรค 

      

ยิ่งไปกว่านั้น สุกรทุกตัวจากสามพรานฟาร์ม จะได้รับการเลี้ยงอาหารที่เสริมด้วยสมุนไพร เช่น ฟ้าทลายโจร ใบฝรั่ง และ ขมิ้นชัน เพื่อเสริมให้สุกรมีสุขภาพแข็งแรง และหลีกเลี่ยงการใช้ยาปฏิชีวนะในสุกร อีกทั้งสามพรานฟาร์ม ยังได้คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและพลังงานทดแทนเป็นสำคัญ ทุกฟาร์มของเรา จึงมีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพ และยังมีการนำระบบไบโอแก๊ส มาใช้ในฟาร์มเพื่อเป็นพลังงานทดแทน และสามารถประหยัดการใช้พลังงานได้อีกด้วย
  


เมื่อจบกระบวนการผลิตสุกรที่มีคุณภาพ ปลอดสารพิษตกค้างและยาปฏิชีวนะ
ก่อนส่งสุกรเข้าโรงเชือด ทางฟาร์มจะต้องทำการเก็บตัวอย่างเลือดและปัสสาวะ ส่งกรมปศุสัตว์เพื่อตรวจสอบให้มั่นใจว่า สุกรที่ออกจากสามพรานฟาร์ม ปลอดสารเบต้าอโกรนิส และ ยาปฏิชีวนะที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค

 

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy