โรงฆ่าสัตว์

Last updated: 30 May 2018  |  26237 Views  | 

โรงฆ่าสัตว์    
นอกจากสามพรานฟาร์ม จะมีฟาร์มสุกรที่ได้มาตรฐานส่งออกแล้ว ทางบริษัทฯ ตระหนักดีว่า เนื้อสุกรที่มีคุณภาพจะต้องผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยตลอดทุกขั้นตอนการผลิต  ดังนั้นเพื่อผลิตสินค้าที่มีการจัดการด้านวงจรคุณภาพอย่างสมบูรณ์ ทางบริษัท สามพรานฟาร์ม จำกัด จึงได้ก่อตั้งโรงฆ่าสัตว์มาตรฐานเพื่อการส่งออกในนาม "บริษัท สามพรานสลอเทอเฮ้าส์ จำกัด" เพื่อรองรับผลผลิตจากสามพรานฟาร์ม
 
 

โรงฆ่าสัตว์สามพรานสลอเทอเฮ้าส์ ได้รับการรับรองโรงฆ่าสัตว์มาตรฐานจากกรมปศุสัตว์ เลขที่ EST 170  และผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP และ HACCP เพื่อการส่งออก  ด้วยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย องค์ความรู้ที่เป็นสากลในการรักษาคุณภาพเนื้อ รวมถึงมาตรฐานความปลอดภัยของเนื้อสัตว์มาใช้ในกระบวนการผลิต  มีการส่งชิ้นเนื้อเพื่อตรวจหาสารตกค้างและเชื้อแบคทีเรียที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคในทุกล็อตการผลิต เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่า เนื้อสุกรที่ผลิตจากสามพรานสลอเทอเฮ้าส์จะมีความปลอดภัยสูงสุด 
 
สามพรานสลอเทอเฮ้าส์มีเครื่องมือเครื่องจักรที่ทันสมัย ทำให้ทั้งกระบวนการผลิตเนื้อสุกรมีความปลอดภัยสูงสุด โดยซากสุกรจะไม่ตกถึงพื้นเลย ซึ่งอาจเป็นสาเหตุของการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคได้ นอกจากนี้แล้ว การผลิตจะต้องผลิตในโรงงานที่ควบคุมอุณหภูมิ เพื่อป้องกันการเจริญเติบโตของเชื้แแบคทีเรียในเนื้อ  และสุขลักษณะของพนักงานถือเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการผลิต ซึ่งพนักงานจะต้องแต่งกายอย่างรัดกุม และสะอาด อีกทั้งต้องผ่านการตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปื้อนของเชื้อโรคที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคไปสู่เนื้อสุกร
 
   

     
  

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy