ABOUT SAMPHRAN FARM GROUP
 
       บริษัท สามพรานฟาร์ม จำกัด ดำเนินธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าเกี่ยวกับสุกรครบวงจร โดยทางบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจการผลิตอาหารเพื่อการบริโภค ยึดแนวทางการผลิตอาหารที่ปลอดภัยจากสารเคมีมากที่สุด โดยตระหนักถึงพิษภัยจากสารเคมีที่มีโอกาสปนเปื้อนสู่อาหาร ซึ่งจะต้องเอาใจใส่ในกระบวนการผลิตทั้งระบบ
       เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการเลี้ยงสุกรโดยวิธีเลี้ยงสุกรแบบธรรมชาติ มีการนำสมุนไพรไทยมาใช้ในการเลี้ยง ซึ่งส่งผลดีต่อการสร้างภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติของสัตว์ และให้ความสำคัญกับกระบวนการผลิตที่ถูกสุขลักษณะโดยได้นำเทคโนโลยีโรงเชือดที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากล และองค์ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยทางด้านอาหารมาใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้เนื้อหมูที่มีคุณภาพ และปลอดภัยสูงสุด
 
ธุรกิจของเรา
ผลิตอาหารสัตว์
ฟาร์มสุกร
โรงฆ่าสัตว์และโรงตัดแต่ง
ร้านจำหน่ายสินค้าสุขภาพ
สั่งสินค้าออนไลน์(จัดส่งถึงบ้าน)
ร้านอาหาร

ข่าวสาร & โปรโมชั่น

 
 มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง
 
Powered by MakeWebEasy.com