ABOUT SAMPHRAN FARM GROUP
 
       บริษัท สามพรานฟาร์ม จำกัด ดำเนินธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าเกี่ยวกับสุกรครบวงจร โดยทางบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจการผลิตอาหารเพื่อการบริโภค ยึดแนวทางการผลิตอาหารที่ปลอดภัยจากสารเคมีมากที่สุด โดยตระหนักถึงพิษภัยจากสารเคมีที่มีโอกาสปนเปื้อนสู่อาหาร ซึ่งจะต้องเอาใจใส่ในกระบวนการผลิตทั้งระบบ
       เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการเลี้ยงสุกรโดยวิธีเลี้ยงสุกรแบบธรรมชาติ มีการนำสมุนไพรไทยมาใช้ในการเลี้ยง ซึ่งส่งผลดีต่อการสร้างภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติของสัตว์ และให้ความสำคัญกับกระบวนการผลิตที่ถูกสุขลักษณะโดยได้นำเทคโนโลยีโรงเชือดที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากล และองค์ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยทางด้านอาหารมาใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้เนื้อหมูที่มีคุณภาพ และปลอดภัยสูงสุด
 
ธุรกิจของเรา
ผลิตอาหารสัตว์
ฟาร์มสุกร
โรงฆ่าสัตว์และโรงตัดแต่ง
ร้านจำหน่ายสินค้าสุขภาพ
ร้านอาหาร

ข่าวสาร&โปรโมชั่น

น้าแซมมีข่าวสารมาแจ้ง !!!! ตอนนี้เรามีบริการส่งสินค้าทั่วไทย(ของแห้ง)

ในวันที่ 30 เมษายน 2561 บริษัท สามพรานฟาร์ม จำกัด ได้เข้าร่วม ลงนามกับกรมปศุสัตว์ ในโครงการเลี้ยงสัตว์โดยไม่ใช่ยาปฏิชีวนะ พร้อมเปิดตัวโลโก้ใหม่ ที่ทำให้ผู้บริโภคมั่นใจในสินค้าปศสัตว์ปลอดยาและสารเคมีตกค้าง

แลกซื้อกระดูกซุป(เล้ง) ได้ 1กก. ในราคา 35บาท

เนื้อสัตว์ปลอดภัยตรวจสอบด้วย QRcode โดยสำนักอนามัย กรุงเทพมหานครฯ

 
 มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง
 
Powered by MakeWebEasy.com