เกี่ยวกับเรา

     บริษัท สามพรานฟาร์ม จำกัด ดำเนินธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าเกี่ยวกับสุกรครบวงจร โดยทางบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจการผลิตอาหารเพื่อการบริโภค ยึดแนวทางการผลิตอาหารที่ปลอดภัยจากสารเคมีมากที่สุด โดยตระหนักถึงพิษภัยจากสารเคมีที่มีโอกาสปนเปื้อนสู่อาหาร ซึ่งจะต้องเอาใจใส่ในกระบวนการผลิตทั้งระบบ

     เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการเลี้ยงสุกรโดยวิธีเลี้ยงสุกรแบบธรรมชาติ มีการนำสมุนไพรไทยมาใช้ในการเลี้ยง ซึ่งส่งผลดีต่อการสร้างภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติของสัตว์ และให้ความสำคัญกับกระบวนการเชือดและตัดแต่งที่ถูกสุขลักษณะโดยได้นำเทคโนโลยีโรงเชือดที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากล และองค์ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยทางด้านอาหารมาใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้เนื้อหมูที่มีคุณภาพ และปลอดภัยสูงสุด ดังเจตนารมณ์ที่ผู้บริหารมุ่งมั่นว่า 

 
" บริษัทฯ จะมุ่งมั่นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และปลอดภัยต่อผู้บริโภคตามมาตรฐานสากล เราจะไม่หยุดพัฒนาสินค้าและบริการ
เพื่อตอบโจทย์และก่อให้เกิดคุณประโยชน์แก่ผู้บริโภค พร้อมทั้งยึดมั่นในการผลิตตามมาตรฐานอินทรีย์ "
image
image
ชื่อบริษัท บริษัท สามพรานฟาร์ม จำกัด
สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ : 145/1 หมู่ที่ 1 ตำบลยายชา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
สำนักงานขาย และหน้าร้าน ตั้งอยู่เลขที่ : 145/1 หมู่ที่ 1 ตำบลยายชา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
โรงงาน  : ตั้งอยู่เลขที่ 170 หมู่ที่ 6  ตำบลท่าข้าม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
โทรศัพท์ : 034-321302
โทรสาร : 034-321422


ประเภทอุตสาหกรรม
บริษัทฯผลิตสินค้าเกี่ยวกับสุกรครบวงจร (การผลิตอาหารแนวเกษตรอินทรีย์)
 
แหล่งวัตถุดิบ
     บริษัทดำเนินธุรกิจด้านปศุสัตว์ฟาร์มเลี้ยงสุกร มีฟาร์มทั้งหมด 5 สาขา ดังนี้
 • สามพรานฟาร์ม 1 ตั้งอยู่เลขที่ 33/1 หมู่ที่5 ตำบลท่าข้าม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 • สามพรานฟาร์ม 2 ตั้งอยู่เลขที่ 88/1 หมู่ที่1 ตำบลสร้อยฟ้า อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
 • สามพรานฟาร์ม 3 ตั้งอยู่เลขที่ 156 หมู่ที่2 ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
 • สามพรานฟาร์ม 4 ตั้งอยู่เลขที่ 111 หมู่ที่9 ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
 • สามพรานฟาร์ม 5 ตั้งอยู่เลขที่ 68/2 หมู่ที่9 ตำบลท่าชุมพล อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
 
     แหล่งผลิตทั้งสามสาขาได้รับรองมาตรฐานฟาร์มจากกรมปศุสัตว์ และยังได้ขึ้นทะเบียนฟาร์มเป็นฟาร์มปลอดสารเร่งเนื้อแดงและยังได้รับการรับรองฟาร์มเพื่อการส่งออก พร้อมกันนี้ทางบริษัทฯ ได้พัฒนาสายพันธุ์สำหรับสุกรปลอดสาร ฟาร์มได้มีการนำสมุนไพรมาใช้ในระบบการเลี้ยงสุกรพร้อมกันนี้ได้ดำเนินการเลี้ยงแบบปล่อยทุ่ง (Free-range production system) หรือผลิตสินค้าที่เรียกว่า "Natural Pork" (เนเชอรัลพอร์ค) จำหน่ายในกลุ่มลูกค้าที่ใส่ใจสุขภาพและคำนึงถึงสวัสดิภาพสัตว์ ทั้งนี้โดยชูประเด็นไม่เป็นการทรมานสัตว์ ปลอดสารเคมีตกค้างโดยหลีกเลี่ยงการใช้ยาในกระบวนการผลิตและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการจัดโปรแกรมการเลี้ยงอย่างมีระบบ
 
หนังสือรับรองมาตรฐาน
 • ปี 2528  ได้รับรองฟาร์มสุกรมาตรฐานเพื่อการส่งออกต่างประเทศ DLD.37
 • ปี 2531  ได้รับรองฟาร์มสุกรมาตรฐานเพื่อการส่งเข้าเขตปลอดโรคระบาดภาคใต้
 • ปี 2543  ได้รับรองฟาร์มสุกรปลอดโรคระบาดจากกรมปศุสัตว์
 • ปี 2544  ได้รับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสุกร ของประเทศไทยได้รับรองการผลิตอาหารจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)    
 • ปี 2545  ได้รับรองโรงงานผลิตเนื้อสัตว์อนามัยจากกรมปศุสัตว์ได้เข้าร่วมโครงการจัดทำระบบ GMP & HACCP จากสถาบันอาหาร
 • ปี 2547  ได้รับการรับรองคุณภาพอาหารปลอดภัย (Food Safety) จากกระทรวงสาธารณสุข
 • ปี 2547  ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพสินค้าเกษตรมาตรฐานตัว Q จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ปี 2548  ได้รับการรับรองระบบ GMP & HACCP จากสำนักรับรองระบบคุณภาพ โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี แห่งประเทศไทย
 • ปี 2549  ได้รับการรับรองโรงงานมาตรฐานเพื่อการส่งออก EST.170
 • ปี 2550  ได้รับการรับรองโรงฆ่าสัตว์มาตรฐาน GMP และ HACCP เพื่อการส่งออกจากกรมปศุสัตว์ 
 • ปี 2566  ได้รับการรับรองโรงฆ่าสัตว์มาตรฐาน GHPs และ HACCP เพื่อการส่งออกจากกรมปศุสัตว์ 
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้